اهداف و چشم انداز

مجله مهندسی صنایع و مدیریت سیستم ها، از انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان است که هدف آن فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات در زمینه ی پژوهش های علمی، فنی و تخصصی در میان استادان و دانشمندان و اعتلای سطح دانش نظری و علمی آنان و نیز تهیه ی مجموعه یی مفید است.

مجله مهندسین صنایع و مدیریت سیستم ها  بصورت دو فصلنامه نتایج تحقیقات حاصل از پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در موضوعات و گرایش های مختلف مربوط به مهندسی صنایع و مدیریت را منتشر خواهد کرد.