اصول اخلاقی انتشار مقاله

ضمن تقدیر و تشکر از نویسندگان محترم، خواهشمند است در ارسال مقالات خود به مجله مهندسی صنایع و مدیریت سیستم ها به موارد ذیل توجه نمایند:

1-ارسال هم زمان مقاله و یا بخشی از آن به صورت (فارسی‌ و انگلیسی‌) به سایر مجلات، خلاف مقررات اخلاقی است.

2-ضروری است مقاله ی ارسالی از موضوع و محتوای جدید و به روز علمی برخوردار باشد.

3-  مسئوولیت مطالب مندرج در مقاله بر عهده ی نویسندگان آن است.

4 – ضروری است ضمن بهره گیری از پژوهش های مشابه به روز، اصل امانت داری در نگارش مقاله رعایت شود.

5 – از برهان و استدلال کافی در نتیجه گیری استفاده شود.

6-قرار گرفتن نام نویسندگان در مقاله به منزله نقش داشتن ایشان در تدوین مقاله است. در صورتی که نویسنده ای در مقاله فوق نقشی نداشته و یا از نام وی سوءاستفاده شده، می بایست مراتب را سریعا اطلاع داده و از دریافت وضعیت فوق توسط مجله، مطمئن گردد.

7- همه نویسندگان در مورد اصالت مقاله مسئول هستند و در خصوص سرقت علمی، طبق ضوابط اقدام خواهد شد.

Image result for ‫منشور اخلاق پژوهشâ€‌‎