انتخاب بهترین چیدمان تسهیلات با استفاده از روش تلفیقی GRA، VIKOR و TOPSIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی

چکیده

مسئله طراحی چیدمان یکی از زمینه های مطالعاتی پر کاربرد برای  افزایش کارایی منابع در سازمان ها می باشد. برای دستیابی به طراحی چیدمان مناسب لازم است معیارهای کمی و کیفی زیادی با یکدیگر تلفیق، و در نظر گرفته شوند. از این رو استفاده از کامپیوتر در طراحی،  موضوعی مهم برای لحاظ نمودن جنبه های مختلف و افزایش دقت می باشد.  اما طرحهای تولید شده توسط کامپیوتر معمولا نیاز به بازنگری و بهبود دارند تا در وضعیت واقعی کاربرد داشته باشند و همچنین بعضی روشهای کامپیوتری طرحهای مختلفی تولید می کنند که باید برای انتخاب طرح مناسب مورد ارزیابی قرار گیرند. در این مقاله برای انتخاب بهترین چیدمان، از میان گزینه های تولید شده توسط کامپیوتر، روشی تلفیقی بر اساس تئوری خاکستری با دو رویکرد تصمیم گیری چند معیاره (VIKOR و TOPSIS )، برای امتیاز دهی طرحها، توسعه داده شده  است. و امتیازات حاصل از روش پیشنهادی با بکار گیری روش GRA تصحیح شده است. بدین منظور یک مثال عددی حل و نتایج با 5 روش دیگر مورد مقایسه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها