تعداد مقالات: 19
2. ارتقاء سطح خلاقیت و نوآوری در حل یک مسئله با استفاده از تئوری حل مسائل ابداعی

دوره 1، شماره 2، مهر و آبان 1390، صفحه 1-8

سعید بایقره؛ حسام الدین قاسم زاده؛ سیدحمیدرضا شهابی حقیقی


3. حل مسالهRcpsp/max با هدف کمینه کردن جریمه دیرکرد فعالیتها با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 2، شماره 3، خرداد و تیر 1391، صفحه 1-8

جعفر باقری نژاد؛ زهرا رفیعی مجد


4. ارجحیت بندی گروه ابزارهای تسهیم دانش در بین طبقات شغلی تیم های پروژه

دوره 1، شماره 2، مهر و آبان 1390، صفحه 9-16

سید کمال چهارسوقی؛ مجید حسنی؛ دانیال بیدگلی


5. بررسی سنجش رابطه استرس و بهره وری دانشکاران (مطالعه موردی: مجتمع مس سرچشمه)

دوره 2، شماره 3، خرداد و تیر 1391، صفحه 9-16

عباس افرازه؛ سجاد رضاییان؛ محسن جهانشاهی


6. مدیریت سبد مشتریان پرمشغله با استفاده از مدل پنهان مارکوف

دوره 1، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 13-30


7. انتخاب بهترین چیدمان تسهیلات با استفاده از روش تلفیقی GRA، VIKOR و TOPSIS

دوره 2، شماره 3، خرداد و تیر 1391، صفحه 17-32

حسن حسینی نسب؛ پروین عبداللهی


8. ارزیابی عملکرد سیستم ریسندگی از طریق مدل بندی شبیه سازی

دوره 1، شماره 2، مهر و آبان 1390، صفحه 17-24

یحیی زارع مهرجردی؛ مهدی باقری قلعه‌نوئی؛ قاسم عباسی


9. فاکتورهای موفقیت در سیستم های مدیریت فرآیند کسب و کار

دوره 1، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 31-40


10. ارزیابی حاکمیت فناوری ‌اطلاعات در سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)

دوره 1، شماره 2، مهر و آبان 1390، صفحه 25-34

حمید صباحی؛ اکبر اصفهانی پور


11. TOP-TRIZ، فرمول بندی و حل مسئله با نگاه کارکردگرایی

دوره 2، شماره 3، خرداد و تیر 1391، صفحه 33-40

داود حقیقی؛ جعفر قیدر خلجانی


13. ارائه الگوریتم تبادل جفتی اصلاح شده در مسأله زمانبندی ماشین‌های موازی یکسان

دوره 1، شماره 2، مهر و آبان 1390، صفحه 35-42

محمدباقر فخرزاد؛ محسن شاه محمدی


14. طراحی شبکه لجستیکی معکوس باتعیین ظرفیت تسهیلات تحت عدم قطعیت

دوره 2، شماره 3، خرداد و تیر 1391، صفحه 41-48

محسن اکبرپور شیرازی؛ هاله محسنی


15. توسعه یک مدل سلسله مراتبی در اندازه گیری خبرگی سیستمهای خبره

دوره 1، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 53-60


17. برنامه ریزی جراحی ها در شرایط عدم اطمینان از طریق مدل برنامه ریزی خطی تصادفی

دوره 2، شماره 3، خرداد و تیر 1391، صفحه 49-55

سعیده کتابی؛ نرگس میرمحمدصادقی


19. بهره گیری از روش شبیه سازی در شش سیگما

دوره 1، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 73-86