کلیدواژه‌ها = برنامه ریزی تصادفی
تعداد مقالات: 1
1. برنامه ریزی جراحی ها در شرایط عدم اطمینان از طریق مدل برنامه ریزی خطی تصادفی

دوره 2، شماره 3، خرداد و تیر 1391، صفحه 49-55

سعیده کتابی؛ نرگس میرمحمدصادقی