کلیدواژه‌ها = ماشین های یکسان
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوریتم تبادل جفتی اصلاح شده در مسأله زمانبندی ماشین‌های موازی یکسان

دوره 1، شماره 2، مهر و آبان 1390، صفحه 35-42

محمدباقر فخرزاد؛ محسن شاه محمدی