کلیدواژه‌ها = ارزیابی
تعداد مقالات: 1
1. توسعه یک مدل سلسله مراتبی در اندازه گیری خبرگی سیستمهای خبره

دوره 1، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 53-60