کلیدواژه‌ها = مشتریان پرمشغله
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت سبد مشتریان پرمشغله با استفاده از مدل پنهان مارکوف

دوره 1، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 13-30