نویسنده = اکبر اصفهانی پور
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی حاکمیت فناوری ‌اطلاعات در سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)

دوره 1، شماره 2، مهر و آبان 1390، صفحه 25-34

حمید صباحی؛ اکبر اصفهانی پور