نویسنده = مهدی باقری قلعه‌نوئی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد سیستم ریسندگی از طریق مدل بندی شبیه سازی

دوره 1، شماره 2، مهر و آبان 1390، صفحه 17-24

یحیی زارع مهرجردی؛ مهدی باقری قلعه‌نوئی؛ قاسم عباسی