نویسنده = حسام الدین قاسم زاده
تعداد مقالات: 1
1. ارتقاء سطح خلاقیت و نوآوری در حل یک مسئله با استفاده از تئوری حل مسائل ابداعی

دوره 1، شماره 2، مهر و آبان 1390، صفحه 1-8

سعید بایقره؛ حسام الدین قاسم زاده؛ سیدحمیدرضا شهابی حقیقی