نویسنده = حسن حسینی نسب
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب بهترین چیدمان تسهیلات با استفاده از روش تلفیقی GRA، VIKOR و TOPSIS

دوره 2، شماره 3، خرداد و تیر 1391، صفحه 17-32

حسن حسینی نسب؛ پروین عبداللهی